Vad behöver man tänka på när det gäller att renovera badrum?

Renovering av badrummet är en stor och ofta kostsam uppgift, men resultatet kan bli otroligt bra om man planerar noga och ser till att allt blir gjort på rätt sätt. 

Ett fräscht och moderniserat badrum kan ge en mycket högre livskvalitet och öka värdet på bostaden. Men det finns en del saker man behöver tänka på innan man påbörjar renoveringen. Här följer några tips och råd för att göra processen så smidig och stressfri som möjligt.

Planering är viktigt 

Det är mycket som behöver planeras inför en badrumsrenovering, och det gäller att inte underskatta vikten av en bra planering. Först och främst är det viktigt att ha en tydlig bild av hur man vill att det färdiga resultatet ska se ut. Detta kan handla om allt från valet av kakel och klinker till färgval och möblering. En bra idé kan vara att samla inspiration från olika källor, till exempel genom att titta på bilder i inredningsmagasin eller online.

Det är också viktigt att ha en ungefärlig budget i åtanke, så att man kan planera för de olika utgifterna som kommer att förekomma under projektet. Det kan vara svårt att sätta en exakt summa på vad renoveringen kommer att kosta, men det är viktigt att ha en uppfattning om hur mycket man är beredd att lägga på olika delar av projektet. Tidsplanering är också en viktig faktor att tänka på. Det är viktigt att inte underskatta hur lång tid det kan ta att genomföra en badrumsrenovering, så det är viktigt att planera in tillräckligt med tidsutrymme för projektet. 

Det kan vara en bra idé att kontakta hantverkare i god tid för att inte riskera att projektet drar ut på tiden på grund av att man inte kan få hjälp när man behöver det. Detta gäller egentligen oavsett om du vill ha hjälp med totalrenovering badrum stockholm eller bara något mindre renoveringsarbete. Se även till att du jämför flera hantverkare med varandra för att hitta bästa möjliga aktör för arbetet.

Behöver du byta ut gamla rör?

När det kommer till renovering av badrum är vår uppfattning att många underskattar vikten av att byta ut gamla rör. Gamla rör kan leda till problem som läckage och försämrad vattentillförsel, vilket kan resultera i höga reparationskostnader i framtiden. Dessutom kan gamla rör innebära en säkerhetsrisk, så det är viktigt att se till att de är i gott skick.

Detta kommer givetvis göra projektet mer kostsamt och tidskrävande, så det är viktigt att tänka igenom detta i förväg och rådfråga en rörmokare innan man påbörjar detta arbete. Men med det sagt är det det är oftast en bra idé att byta ut gamla rör, eftersom det i längden kan spara tid och pengar.

Utnyttja ROT-avdraget

Det är fullt möjligt att utnyttja ROT-avdraget när man renoverar badrummet.

ROT-avdraget är en skattereduktion för reparation, ombyggnad, tillbyggnad och underhåll av bostäder, och det innebär att man kan få tillbaka en del av de pengar man lägger på badrumsrenoveringen i skatteavdrag. Du har möjlighet att dra av 30%  av kostnaderna för reparation och renovering, upp till högst 50 000 kronor.

Lämna en kommentar