Spelberoende är mer utbrett än man kanske tror

Spelmissbruk är en allvarlig fråga som påverkar betydligt fler människor än vi kanske inser. Det är inte bara de som är direkt drabbade av detta problem som lider, utan även deras familjer och vänner. Statistik kring spelmissbruk visar tydligt att problemet är mer utbrett än vad allmänheten kanske tror.

Även om det finns gott om stöd och hjälp att få, är det fortfarande många som inte söker hjälp för sitt spelberoende. Detta kan bero på skam, rädsla, brist på kunskap om var man kan vända sig eller att man helt enkelt känner att problemet inte är tillräckligt stort. Det är därför viktigt att vi fortsätter att sprida information om spelmissbruk.

Spelmissbruk statistik 2023

Spelmissbruk statistik ger oss en tydlig bild av hur allvarligt problemet med spelmissbruk är. Enligt information från Folkhälsomyndigheten lider ungefär 3–4 procent av Sveriges befolkning, i åldrarna 16–84 år, av någon grad av spelproblem. Detta motsvarar en betydande del av Sveriges befolkning 2023 och visar att spelmissbruk är ett utbrett problem.

Det är också värt att notera att statistik över spelmissbruk visar att problemet är vanligare bland män och yngre individer. Riskabelt spelande är högst bland män i åldersgruppen 16–29 år, där så mycket som 5 procent av alla spelare har ett spelproblem. Detta jämfört med endast 2 procent bland män som är 65 år eller äldre, vilket visar att andelen avtar successivt med ökande ålder.

Dessutom visar statistik kring spelmissbruk att utbildningsnivå också spelar en roll. Andelen spelare med riskabelt spelande är högst bland personer som endast har förgymnasial eller gymnasial utbildning (4 procent). Bland dem med eftergymnasial utbildning är andelen lägre, endast 2 procent.

Sammanfattningsvis visar spelmissbruk statistik att problemet med spelberoende är större än vad många kanske inser. Även om det är svårt att exakt förutse hur många som kommer att vara spelberoende i Sverige 2023, ger dessa siffror en tydlig indikation av omfattningen av problemet. Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta för att öka medvetenheten om spelproblem och de konsekvenser de kan ha.

Fler stänger av sig på Spelpaus.se

Sedan verktyget Spelpaus infördes den 1 januari 2019 har antalet personer som valt att stänga av sig från spel ökat kontinuerligt. Enligt statistik var antalet avstängningar cirka 85 000 i januari 2023. Men under 2023 fortsatte denna siffra att växa och nådde över 96 000 personer i augusti samma år. Intressant är att tre av fyra (75%) av dessa personer är män.

Denna ökning på Spelpaus visar tydligt hur allvarligt problemet med spelmissbruk är i Sverige. Det är en indikation på att allt fler människor inser att de har problem med sitt spelande och aktivt tar steg för att hantera det. Detta är en positiv trend, men det är också en påminnelse om att vi behöver fortsätta arbeta för att öka medvetenheten om spelproblem och stödja de som är drabbade.

Med detta sagt är det värt att notera att Spelpaus inte fungerar på casinon utan svensk licens. Läs mer på den här sidan vad som gäller för dessa typer av nätcasinon.

Spelmissbruk är ett stort problem i Sverige

Spelmissbruk är ett växande problem i Sverige, och det är viktigare än någonsin att vi tar detta på allvar. Enligt spelmissbruk statistik, som vi gått igenom tidigare i denna text, är antalet personer som lider av spelberoende i Sverige större än vad vi kanske inser.

Spelberoende är inte bara ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem. Det påverkar inte bara de som spelar, utan som sagt även deras anhöriga och samhället i stort. Spelproblem kan leda till allt från ekonomiska svårigheter till psykiska hälsoproblem, och det är viktigt att vi är medvetna om detta.

Hur vet man om man är spelberoende?

Det är inte alltid helt lätt att avgöra om man lider av spelmissbruk eller inte, särskilt eftersom symptomen kan vara subtila och utvecklas över tid. Det finns dock vissa indikatorer som kan hjälpa till att identifiera ett potentiellt spelproblem.

1. Du spelar mer och mer

En av de första varningssignalerna kan vara en ökad frekvens av spel. Du kanske märker att du spenderar mer tid på att spela än du ursprungligen tänkt. Du kan också känna ett tvång att spela, även när du försöker sluta eller minska.

2. Du tänker jämt på spel

En annan indikator kan vara att du ständigt tänker på spel. Du kan till exempel planera ditt nästa spel, tänka på dina tidigare spel, eller fundera på hur du ska få pengar att spela för.

3. Du döljer dina spelvanor för anhöriga

Om du märker att du försöker dölja ditt spelande för familj och vänner, kan det också vara ett tecken på spelberoende. Detta kan inkludera att ljuga om hur mycket du spelar eller att försöka dölja dina förluster.

Är det så att du känner igen några av dessa tecken på spelberoende, är det viktigt att söka hjälp. Det finns flera organisationer i Sverige som kan erbjuda stöd och vägledning, som t.ex. Stödlinjen. Dessa organisationer kan erbjuda rådgivning, terapi och andra resurser för att hjälpa dig att hantera ditt spelproblem.

Hur blir man av med spelmissbruk?

Processen att bli fri från spelmissbruk kräver tid, stöd och engagemang. Det första steget är att erkänna att man har ett problem. Detta kan vara en av de svåraste delarna, men det är nödvändigt för att kunna börja återhämtningsprocessen.

En viktig resurs för dem som kämpar med spelproblem är som sagt Stödlinjen. Det är en nationell hjälplinje som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har problem med spel. De kan också hjälpa till att hitta lämpliga behandlingsalternativ och stödgrupper.

Spelinspektionen och Folkhälsomyndigheten arbetar också aktivt för att bekämpa spelmissbruk i Sverige. De erbjuder information och resurser för att hjälpa människor att förstå och hantera sitt spelberoende. De har även utarbetat riktlinjer och rekommendationer för hur spelbolag ska arbeta för att förebygga spelmissbruk.

En annan användbart verktyg är att registrera sig på Spelpaus. Detta är en tjänst som gör det möjligt för personer att stänga av sig själva från allt licensierat spel om pengar i Sverige. Detta kan vara ett effektivt sätt att bryta spelmönstret och börja återhämtningsprocessen.

Lämna en kommentar